31.10.12

Impulso naturalista


Impulso nazareno


28.10.12

Na Bonifrates, leitura encenada.

Impulso literário